کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 21 مهر 1397 ساعت 17:12 https://www.cafetarikh.com/news/37227/توجیه-علم-شاه-دست-دادن-بحرین -------------------------------------------------- عنوان : توجیه علم و شاه برای از دست دادن بحرین -------------------------------------------------- بعد از ظهر سفیر انگلیس به دیدنم آمد. درباره بحرین و جزایر خلیج فارس که او مایل است به عنوان دو موضوع جداگانه مطرح شود مذاکره کردیم. متن : کافه تاریخ- تاریخ شفاهی   بعد از جدایی بحرین از ایران، شاه و سیاستمداران رژیم اظهار داشتند که بحرین را در برابر سه جزیره مبادله کرده‌اند و با به کار بردن کلمه تصرف، آن را از چنگ اعراب درآورده است.  این در حالیست که اعراب در آن زمان قدرت رویارویی با این موضوع را نداشتند و عملاً سه جزیره به ایران تعلق داشت. «بعد از ظهر سفیر انگلیس به دیدنم آمد. درباره بحرین و جزایر خلیج فارس که او مایل است به عنوان دو موضوع جداگانه مطرح شود مذاکره کردیم. می‌گفت اشغال مجدد جزایر تنب برای ما (ایران) آسان است ولی در مورد ابوموسی اشکال دارد چون این جزیره نزدیک به ساحل عربستان قرار گرفته و تصرف آن به این آسانی نیست. پاسخ دادم موقعیت جغرافیایی جزایر نه تصمیم ایران را تغییر می‌دهد و نه عرب‌ها را قادر می‌سازد که تکه‌ای از خاک ایران را در تصرف داشته باشند. سفیر اظهار داشت که یافتن راه حلی برای مسأله بحرین مسلما تأسیس فدراسیون امارات متحده عربی را تشویق خواهد کرد و در این مرحله ایران خواهد توانست ابوموسی را به منظور منافع امنیتی مشترک در خلیج فارس تصرف کند .اگر چنین کاری صورت بگیرد ما خواهیم توانست به پشتیبانی بریتانیا متکی باشیم.»1 1-امیراسدالله علم، گفت‌و‌گوهای من با شاه، خاطرات محرمانه امیراسدالله علم، تهران، طرح نو، 1371، ج 1، ص 59