کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 4 مرداد 1396 ساعت 0:51 https://www.cafetarikh.com/news/36101/سند-جشن-تولد-دیکتاتور-بزرگ-سوگندنامه-کوچک -------------------------------------------------- عنوان : سند/ از جشن تولد دیکتاتور بزرگ تا سوگندنامه دیکتاتور کوچک -------------------------------------------------- در این سند تاریخی به مناسبتهای مختلفی چون «برنامه سالگرد تولد رضاشاه» و «جشن پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی» و نیز «متن سوگندنامه محمدرضاشاه» اشاره شده است. متن :   کافه تاریخ- سند  در این سند تاریخی به مناسبتهای مختلفی چون «برنامه سالگرد تولد رضاشاه» و «جشن پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی» و نیز «متن سوگندنامه محمدرضاشاه» اشاره شده است.