کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 دی 1402 ساعت 9:12 https://www.cafetarikh.com/news/49071/خدمت-صادقانه-غرب-شرط-لازم-جذب -------------------------------------------------- عنوان : خدمت صادقانه به غرب، شرط لازم در جذب -------------------------------------------------- مزارعی در ملاقات با مأمور سیاسی آمریکا خواستار حمایت آمریکا از گروه سیاسی خود شد. گروه مزبور –با نام راما- میانه‌رو، رفرمیست و متمایل به غرب است... متن : آمریکا در برقراری ارتباط با دانشجویان و دانشگاهیان از شیوه جذب افراد مایل به غرب و یا مخالف با روحانیون استفاده می‌کرد. درواقع خدمت صادقانه آن افراد و بیوگرافی قوی در این زمینه یکی از شروط و رموز اصلی در جذب افراد محسوب می‌شد: «دکتر عدنان مزارعی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارمند سابق سفارت، بخش اقتصادی به تقاضای خود در 2 ژانویه با مأمور سیاسیPerett  ملاقات کرد. مزارعی در این ملاقات خواستار حمایت آمریکا از گروه سیاسی خود شد. گروه مزبور –با نام راما- میانه‌رو، رفرمیست و متمایل به غرب است. مزارعی گفت که با درخشش تماس گرفته و قرار شده که هر کدام موفقیت کسب گردد به دیگری بپیوندد. او امیدوار است که برای تبادل اطلاعات با ما به طور مرتب تماس داشته باشد و ما موافقت کردیم که دوباره با وی ملاقات کرده و جریان تلاش سیاسی او را مخفی نگه داریم. مزارعی آدم ماهر و هوشیاری است. بیوگرافی استخدام و خدمت صادقانه او در سفارت موجود است. ما هیچ نوع تأیید جدا و مستقلی از قدرت و نفوذ سیاسی او نداریم؛ اما هر گروه میانه رو و متمایل به غرب که به مبارزه علیه ملاها برخیزد، در مورد او به عنوان یک گروه مترقّی با علاقه تمام تبلیغ خواهیم کرد.» منبع:دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا - جلد اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 79