کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 17 بهمن 1402 ساعت 22:51 https://www.cafetarikh.com/news/49503/تعارضات-سیاسی-حکومت-پهلوی-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : تعارضات سیاسی در حکومت پهلوی چگونه بود؟ -------------------------------------------------- حمایت تام و تمام آمریکا و انگلیس و مهمتر از همه اسرائیل و دفاع جانانه رژیم پهلوی از منافع غرب در ایران و مبارزه شدید با هرگونه مخالفت با منافع غرب، این واقعیت را به جامعه منتقل کرد که این حاکمیت مأمور و مدافع منافع بیگانگان مسلط بر کشور است متن : یکی از نمودهای تعارضات فرهنگی حکومت پهلوی، خودکم‌بینی در برابر بیگانگان بود. این موضع به خودی خود صدها مشکل دیگر را برای حکومت پیش آورده بود و باعث شده بود تا تصورات مردم نسبت به حکومت توام با بدبینی و نفرت باشد: «شکل گیری حاکمیت پهلوی‌‌‌‌ها و تداوم آن، با حمایت فعالانه و آشکار انگلیسیان و آمریکائیان همراه بوده است. به عبارتی حکومت پهلوی، انگلیسی الحدوث و آمریکایی البقاء بوده است. حمایت تام و تمام آمریکا و انگلیس و مهمتر از همه اسرائیل و دفاع جانانه رژیم پهلوی از منافع غرب در ایران و مبارزه شدید با هرگونه مخالفت با منافع غرب، این واقعیت را به جامعه منتقل کرد که این حاکمیت مأمور و مدافع منافع بیگانگان مسلط بر کشور است و به تعبیری کشور در اشغال نامحسوس بیگانگان است. احساس حضور بیگانه در کشور، با دلایل و شواهد مختلف تأیید‌‌‌‌ می‌شد. کودتا‌‌‌‌‌های سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، تشکیل ساواک، تقویت ارتش و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه خلیج فارس تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید مرجعیت تقلید شیعیان به خاطر اعتراض به تصویب آن، حضور مستشاران بیشمار آمریکایی در عرصه ارتش و اقتصاد و سیاست و امنیت ایران و آزادی بی حد و حصر آنان، نقش بسیار مؤثر اسرائیل در ترسیم سیاستگذاری‌‌‌‌‌های منطق‌‌‌‌‌های ایران؛ برخورد خشن و بی رحمانه در مواجهه با مخالفان و ناراضیان نسبت به بهره مندی بیگانگان از مواهب مختلف کشور و اعدام و شکنجه بی دلیل و بی رحمانه این مخالفان، به حدی که به مرگ ده‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌ نفر جوان تحصیلکرده و روحانی و مجتهد در زیر شکنجه منتهی شده بود؛ حکایت از این واقعیت داشت که مبارزه با رژیم پهلوی، مبارزه با اشغالگران خارجی است.» منبع: سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی‌‌، 1384، صص 178- 179