کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 28 ارديبهشت 1397 ساعت 16:56 https://www.cafetarikh.com/news/36903/تومان-آغا-ملقب-فروغ-الدوله-دختر-ناصرالدین-شاه -------------------------------------------------- عنوان : تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه -------------------------------------------------- تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار و همسر علی ظهیرالدوله به اتفاق دو تن از دختران خود در لباس دراویش متن : کافه تاریخ- عکس   تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار و همسر علی ظهیرالدوله به اتفاق دو تن از دختران خود در لباس دراویش