کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 21 تير 1397 ساعت 8:46 https://www.cafetarikh.com/news/37083/زنی-شگفت-انگیز-تصاویر -------------------------------------------------- عنوان : زنی شگفت‌انگیز + تصاویر -------------------------------------------------- مریام اوبرین بر فراز صخره‌ای نوک‌تیز؛ او با دوربینی در دهانش از این صخره بالا رفت. متن : کافه تاریخ- تاریخستان   مریام اوبرین: کوهنوردی بدون مرد در اوایل دهه 1930، سردبیران نشنال جیوگرافیک نام زن جوان و ماجراجوئی به نام "مریام اوبرین" را شنیدند- البته به لطف نامه‌ای از مادرش. مریام از دیدگاه آن‌ها پیشگام ورزشی جدید بود: کوهنوردی بدون مردها.  مریام اوبرین بر فراز صخره‌ای نوک‌تیز؛ او با دوربینی دردهانش از این صخره بالا رفت.