کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 دی 1396 ساعت 0:09 https://www.cafetarikh.com/news/36525/معلمین-شاگردان-یکی-مدارس-متوسطه-تهران-اواخر-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : معلمین و شاگردان یکی از مدارس متوسطه تهران در اواخر دوره قاجاریه -------------------------------------------------- معلمین و شاگردان یکی از مدارس متوسطه تهران در اواخر دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   معلمین و شاگردان یکی از مدارس متوسطه تهران در اواخر دوره قاجاریه