کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 9 ارديبهشت 1397 ساعت 11:21 https://www.cafetarikh.com/news/36840/درماندگی-ارتش-وابسته-عدم-حضور-شاه -------------------------------------------------- عنوان : درماندگی ارتش وابسته در عدم حضور شاه -------------------------------------------------- ارتش پهلوی با توجه به تربیت و آموزش هایی که در طی دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی دیده بود، یک ضعف انکارناپذیر داشت و آن این بود که ارتش و نیروهای نظامی برای هر گونه ابتکار عمل به رهبری پر قدرت نیاز داشت که دستورات را از بالا فرموله کند و آنها تنها مجری این دستورات و اوامر باشند. این رهبری در وجود شاه و امریکا خلاصه شده بود. اکنون که دیگر شاه رفتنی است، بنابراین باید ایالات متحده امریکا نقش رهبری ارتش را بر عهده بگیرد. متن :