کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 30 دی 1396 ساعت 13:53 https://www.cafetarikh.com/news/36570/مهمترین-مکانهایی-عنوان-غار-اصحاب-کهف-معروف-شده-اند-تصاویر -------------------------------------------------- عنوان : مهمترین مکانهایی که با عنوان «غار اصحاب کهف» معروف شده اند+تصاویر -------------------------------------------------- درباره مکان جغرافیایی غاری که اصحاب کهف چیزی بالغ بر 309 سال در آن آرمیدند و بعداً همان مکان آرامگاه این افراد شد روایت های  مختلفی صورت گرفته است. چندین مکان تاکنون با عنوان غار اصحاب کهف معرفی شده است که تماماً ویژگیهای آن را دارند. برخی باستانشناسان، محل غار اصحاب کهف را در میان دو روستای رقیم و ابوعلند واقع در هفت کیلومتری امان پایتخت اردن دانسته‌اند، که بر فراز آن نیز مسجدی ساخته شده‌است. برخی نیز آن را در دمشق پایتخت سوریه دانسته‌اند. برخی دیگر نیز محل آن را غار افسس در ایونیه ترکیه دانسته‌اند . . . متن : کافه تاریخ- کافه هنر   داستان اصحاب کهف و سرنوشت قابل توجه این موحدین را باید یکی از داستانهای فوق العاده جذاب و در عین حال عبرت آموز قرآن کریم به شمار آورد. موحدینی که برای اعتقادشان بر وحدانیات پروردگار دست از همه چیز شستند و خدای متعال نیز مزد آنها را به زیباترین شکل ممکن اعطا نمود. توضیح آنکه اصحاب کهف در زمان «دقیانوس» یکی از حاکمان ستمگر امپراتوری روم میزیسته اند. درباره مکان جغرافیایی غاری که اصحاب کهف چیزی بالغ بر 309 سال در آن آرمیدند و بعداً همان مکان آرامگاه این افراد شد روایت های  مختلفی صورت گرفته است. چندین مکان تاکنون با عنوان غار اصحاب کهف معرفی شده است که تماماً ویژگیهای آن را دارند. برخی باستانشناسان، محل غار اصحاب کهف را در میان دو روستای رقیم و ابوعلند واقع در هفت کیلومتری امان پایتخت اردن دانسته‌اند، که بر فراز آن نیز مسجدی ساخته شده‌است. برخی نیز آن را در دمشق پایتخت سوریه دانسته‌اند. برخی دیگر نیز محل آن را غار افسس در ایونیه ترکیه دانسته‌اند.در ادامه تصاویر تعدادی از این مکانها که از شهرت بیشتری برخوردارند آمده است.