کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 20 خرداد 1397 ساعت 0:42 https://www.cafetarikh.com/news/36986/تصویری-نخستین-عکاس-حرفه-ایران -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از نخستین عکاس حرفه ای در ایران -------------------------------------------------- آقا رضا اقبال السلطنه،عکاس باشی ناصر الدین شاه و نخستین عکاس حرفه‏ ای در ایران، فرزند جدید الاسلام معروف به پیشخدمت سلام و برادر میرزا علی نقی حکیم الممالک،پزشک‏ مخصوص ناصر الدین شاه بود. متن : کافه تاریخ- عکس   آقا رضا اقبال السلطنه،عکاس باشی ناصر الدین شاه و نخستین عکاس حرفه‏ ای در ایران، فرزند جدید الاسلام معروف به پیشخدمت سلام و برادر میرزا علی نقی حکیم الممالک،پزشک‏ مخصوص ناصر الدین شاه بود. در سال 1280 ه.ق آقارضا پیشخدمت از موسیر کارلیان فرانسوی فن عکاسی را آموخت و در این‏ فن به درجه کمال رسید و توسط ناصر الدین شاه ملقب به عکاسباشی شد و در همان سال از سفر ناصر الدین شاه به شهرستانک،لار،نور و کجور عکس‏هایی تهیه کرد که سی و دو عکس از این‏ مجموعه در آلبوم خانه کاخ گلستان موجود است.