کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 24 دی 1400 ساعت 19:27 https://www.cafetarikh.com/news/37192/دلیل-جدایی-شهناز-پهلوی-اردشیر-زاهدی -------------------------------------------------- عنوان : دلیل جدایی شهناز پهلوی و اردشیر زاهدی؟ -------------------------------------------------- اعتیاد شدید شهناز به هروئین باعث این جدایی شده است. متن : در این سند به نقل از هرمز قاضی نوری یکی از صاحب منصبان دولت پهلوی به دلیل جدایی اردشیر زاهدی از شهناز پهلوی اشاره شده است و طبق محتوای سند، اعتیاد شدید شهناز به هروئین باعث این جدایی شده است. به اعتقاد نامبرده اگر به خاطر این جدایی به اردشیر زاهدی فشار زیادی وارد شود احتمال تبدیل شدن وی به تیمور بختیار بسیار زیاد است.