کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 23 شهريور 1396 ساعت 8:37 https://www.cafetarikh.com/news/36283/عکس-تاریخی-شیلان-لاتس-دو-تن-مستشاران-خارجی-فعال-ایران-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : عکس تاریخی/ شیلان و لاتس دو تن از مستشاران خارجی فعال در ایران در دوره قاجاریه -------------------------------------------------- تردیدی نیست که عمده کشورهای اعزام‌کننده‌ی مستشار به دیگر کشورها، اهداف خاص استعماری و منافع ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌‌نمایند. فلذا اولویت اول آنها، تأمین منافع و مصالحی است که عظمت کشورشان را تضمین می‌‌نماید. در حقیقت، هرگونه کمک مستشاران به کشورهای اعزام‌شونده نیز جزئی از این برنامه‌ی استعماری تلقی می‌‌گردد. متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   در طول تاریخ جوامع بشری استفاده از نیروی مستشاری امری مرسوم بوده و استفاده از مستشاری یکی از راه‌‌های دستیابی یک کشور به فناوری و توسعه‌ی وضعیت مناسب یا جامعه‌ی مدرن است. مستشاران افرادی هستند که دارای تخصص و تجربه‌ی مفیدِ کاری در یک حوزه‌ی خاص هستند و برای راه‌اندازی و ایجاد بستر مناسب برای یک فعالیت یا حرفه، جذب یک کشور دیگر غیر از کشور متبوع خود می‌‌شوند. تردیدی نیست که عمده کشورهای اعزام‌کننده‌ی مستشار به دیگر کشورها، اهداف خاص استعماری و منافع ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌‌نمایند.  فلذا اولویت اول آنها، تأمین منافع و مصالحی است که عظمت کشورشان را تضمین می‌‌نماید. در حقیقت، هرگونه کمک مستشاران به کشورهای اعزام‌شونده نیز جزئی از این برنامه‌ی استعماری تلقی می‌‌گردد.