کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 17 تير 1397 ساعت 8:58 https://www.cafetarikh.com/news/37075/محمدرضا-پهلوی-روز-دنیا-آمدن-پسرش -------------------------------------------------- عنوان : محمدرضا پهلوی در روز به دنیا آمدن پسرش -------------------------------------------------- محمدرضا پهلوی در روز تولد رضا پهلوی (ولیعهد) در زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان متن : کافه تاریخ- عکس   محمدرضا پهلوی  در روز تولد رضا پهلوی (ولیعهد) در زایشگاه  بنگاه  حمایت  مادران  و نوزادان