کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 5 ارديبهشت 1397 ساعت 17:09 https://www.cafetarikh.com/news/36824/پرده-برداری-مجسمه-رضاشاه-تهران -------------------------------------------------- عنوان : پرده برداری از مجسمه رضاشاه در تهران -------------------------------------------------- پرده برداری از مجسمه رضاشاه دریکی از میادین تهران دراواسط سلطنت پهلوی اول متن : کافه تاریخ- عکس   پرده برداری از مجسمه رضاشاه دریکی از میادین تهران دراواسط سلطنت پهلوی اول