کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 14 شهريور 1397 ساعت 0:52 https://www.cafetarikh.com/news/37184/تصویری-نیزه-کردن-سرهای-دزدان-راهزنان -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از بر نیزه کردن سرهای دزدان و راهزنان -------------------------------------------------- بر سر چوب گذاشتن سرهای بریده دزدان و راهزنان اصفهان در دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس   بر سر چوب گذاشتن سرهای بریده دزدان و راهزنان اصفهان در دوره قاجاریه