کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 24 تير 1397 ساعت 17:10 https://www.cafetarikh.com/news/37094/تصویری-آدمهای-کوتوله-حال-کشتی-گرفتن -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از آدمهای کوتوله در حال کشتی گرفتن -------------------------------------------------- آدمهای کوتوله در دوره قاجاریه در حال گرفتن کشتی در دوره مظفری متن : کافه تاریخ- عکس   آدمهای کوتوله در دوره قاجاریه در حال گرفتن کشتی در دوره مظفری