کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 25 اسفند 1401 ساعت 1:41 https://www.cafetarikh.com/video/23378/دولت-مصدق-هم-آمریکاییها-اعتماد -------------------------------------------------- عنوان : دولت مصدق هم به آمریکاییها اعتماد کرد -------------------------------------------------- متن : مصدق السطنه که در ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران مبارزاتی علیه استعمار انجام داده بود عاقبت با اعتماد به آمریکا سبب شد که ایران از یوق استعمار انگیس جدا شده و زیر سلطه استعمای آمریکا برود و مبازاتش به شکست بیانجامد.