کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 9 خرداد 1401 ساعت 18:59 https://www.cafetarikh.com/news/48678/برنامه-ریزی-انحراف-افکار-عمومی -------------------------------------------------- پیشنهاد تشکیل بنگاه سخن پراکنی در دربار پهلوی عنوان : برنامه‌ریزی برای انحراف افکار عمومی -------------------------------------------------- آقای معینیان به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پیشنهاد داده است که به جای وزارت اطلاعات و یا وزارت هدایت ملی بهتر است سازمانی با نام سازمان انتشارات و رادیو با صورت مجهزتر تشکیل گردد. متن : رژیم پهلوی برای تسلط بر افکار عمومی و ترویج برنامه‌های خود به دنبال ایجاد ستادهایی خاص برای این منظور بود.در سند زیر گوشه‌‌هایی از این تلاش دیده می‌شود. این سند که کمی بعد از قیام 15 خرداد ثبت شده است، نشان می‌دهد که رژیم پهلوی به دنبال برنامه‌ریزی برای انحراف افکار عمومی و مبارزه با موج اسلام‌خواهی پس از 15 خرداد بوده است. در بخشی از این سند جالب می‌خوانیم: « آقای معینیان به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پیشنهاد داده است که به جای وزارت اطلاعات و یا وزارت هدایت ملی بهتر است سازمانی با نام سازمان انتشارات و رادیو با صورت مجهزتر تشکیل گردد و همچنین به شاهنشاه معروض داشته است همانطوری که شاهنشاه دارای یک ستاد نظامی می‌باشند باید انتشارات و رادیو را نیز به صورت یک سازمان یا ستاد روانی درآورند»