کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 30 دی 1396 ساعت 14:04 https://www.cafetarikh.com/news/36572/تصویری-جالب-اعتراض-سانسور-دوران-پهلوی-اول -------------------------------------------------- عنوان : تصویری جالب از اعتراض به سانسور در دوران پهلوی اول -------------------------------------------------- در دوره پهلوی اول مسئولین نظارت بر محصولات انتشاراتی علاوه بر اینکه مطبوعات داخل کشور را دقیقاً تحت نظارت خود داشتند؛ به جرایدی که در خارج از کشور تولید شده و به ایران وارد می شدند چه نشریات فارسی زبان و چه نشریات بیگانه شدیداً حساس بودند . . . متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   در دوره پهلوی اول مسئولین نظارت بر محصولات انتشاراتی علاوه بر اینکه مطبوعات داخل کشور را دقیقاً تحت نظارت خود داشتند؛ به جرایدی که در خارج از کشور تولید شده و به ایران وارد می شدند چه نشریات فارسی زبان و چه نشریات بیگانه شدیداً حساس بودند. اولین رئیس اداره کل تشکیلات نظمیه، محمد درگاهی در سال 1304 به عنوان رئیس نظمیه منصوب شد وتا سال 1308 که جای خود را به سرتیپ صادق خان کوپال داد از قدرت بسیار مهیبی برخوردار بود به طوری که قدرت زیادی مافوق نخست وزیر پیدا کرده بود. از این زمان به بعد تشکلات نظمیه در کل کشور نقش بسیار مهمی در سانسور مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی ایفا نمود.