کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 21 بهمن 1396 ساعت 2:59 https://www.cafetarikh.com/news/36617/نقشه-سرحدات-ایران-زمان-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : نقشه سرحدات ایران در زمان قاجاریه -------------------------------------------------- نقشه ایران در زمان دولت قاجاریه ، ترسیم توسط محسن انصاری متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   نقشه ایران در زمان دولت قاجاریه ، ترسیم توسط محسن انصاری