کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 ارديبهشت 1397 ساعت 8:09 https://www.cafetarikh.com/news/36879/شیخ-شیپور-دلقک-معروف-دوره-ناصرالدین-شاه-قاجار -------------------------------------------------- عنوان : شیخ شیپور، دلقک معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار -------------------------------------------------- شیخ شیپور از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس   شیخ شیپور از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه