کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 26 فروردين 1397 ساعت 9:34 https://www.cafetarikh.com/news/36789/صادق-خان-غلام-بچه-های-ناصرالدین-شاه-قاجار-لباس-تعزیه -------------------------------------------------- عنوان : «صادق خان» غلام بچه های ناصرالدین شاه قاجار در لباس تعزیه -------------------------------------------------- در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. صادق خان یکی از این غلام بچه ها بود . . . متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند.