کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 16 خرداد 1400 ساعت 15:43 https://www.cafetarikh.com/news/48371/روحیه-استبدادی-اسدالله-علم-زبان-هم-حزبی-هایش -------------------------------------------------- عنوان : روحیه استبدادی اسدالله علم از زبان هم حزبی هایش -------------------------------------------------- در سند زیر که به سال 1337 بازمی‌گردد، روحیه و منش «اسدالله علم» وزیر دربار شاه به نقل از هم حزبی‌هایش به خوبی نشان داده شده است: «آقای علم رهبر آن حزب برای خود مقام (آقائی) قائل است و افراد حزبی را مجبور می‌سازند که ایشان را با نام (آقا) صدا بزنند و بخوانند.» متن : در سند زیر که به سال 1337 بازمی‌گردد، روحیه و منش «اسدالله علم» وزیر دربار شاه به نقل از هم حزبی‌هایش به خوبی نشان داده شده است: «آقای علم رهبر آن حزب برای خود مقام (آقائی) قائل است و افراد حزبی را مجبور می‌سازند که ایشان را با نام (آقا) صدا بزنند و بخوانند.»