کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 ارديبهشت 1401 ساعت 12:05 https://www.cafetarikh.com/news/48697/سند-شکایت-مردم-رفتارهای-نابهنجار-سربازان-متفقین -------------------------------------------------- عنوان : سند / شکایت مردم از رفتارهای نابهنجار سربازان متفقین -------------------------------------------------- بعد از اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، یکی از معضلات جامعه ایران، مواجهه با رفتار نابهنجار سربازان ارتش متفقین بود. متن : بعد از اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، یکی از معضلات جامعه ایران، مواجهه با رفتار نابهنجار سربازان ارتش متفقین بود. در این سند نامه تعدادي از اهالی اراك به حسن سراج حجازی (فرماندار) مبنی بر شكايت از ابتلاء اقدس مجد به خودفروشی در محل سكونت خود و ايجاد مزاحمت برای اهالی و كسبه توسط اوباش و سربازان متفقين، مشاهده می شود.