کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 شهريور 1400 ساعت 16:15 https://www.cafetarikh.com/news/48507/سند-رصد-دقیق-تحولات-ایران-توسط-امریکا -------------------------------------------------- عنوان : سند/ رصد دقیق تحولات ایران توسط امریکا -------------------------------------------------- دولت قوام برای غلبه بر بحران آذربایجان سیاست گفتگوی صبورانه ‏را در پیش گرفت و سعی كرد با پیشه‏ وری و سایر مقامات فرقة دموكرات آذربایجان در تهران و تبریز مذاكره كند. متن : در این سند (متن صفحه ای از كتاب روابط خارجی امريكا، خاورميانه و آفريقا، جلد 7) درباره اقدام قوام السلطنه به مذاكره با پيشه وری و اصرار شاه به اعزام 3 تيپ از ارتش براي مقابله با پيشه وری، مشاهده می شود. «دولت قوام برای غلبه بر بحران آذربایجان سیاست گفتگوی صبورانه ‏را در پیش گرفت و سعی كرد با پیشه‏ وری و سایر مقامات فرقة دموكرات آذربایجان در تهران و تبریز مذاكره كند. یكی از اقدامات قوام برای حل بحران آذربایجان، مذاكره با میرجعفر پیشه‏ وری بود. از این رو روز 8 اردیبهشت 1325 هیئتی از آذربایجان به ریاست پیشه‏ وری وارد تهران شد و به مدت دو هفته با مقامات دولتی به مذاكره پرداختند.»