کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 24 ارديبهشت 1403 ساعت 18:24 https://www.cafetarikh.com/news/49641/اعتماد-دکتر-مصدق-امریکاییها -------------------------------------------------- عنوان : اعتماد دکتر مصدق به امریکاییها -------------------------------------------------- شخص دکتر مصدق هم که فریب سیمای مزورانه هندرسن سفیر امریکا را خورده بود و معتقد بود که امریکا نسبت به ایران حسن نیت دارد  و از این  جهت توسط سفیر کبیر ایران (اللهیار صالح) دستور داد که در ایران علیه دولت امریکا مصاحبه ای به عمل نیاید و پای امریکا دروقایع سی ام تیرماه به میان کشیده نشود. متن : در جریان تحولات نهضت ملی شدن نفت، نخستین بار که در محافل و مجامع ایران رسماً اعلام گردید که در ایجاد وقایع خونین سی ام تیر ماه 1331 دولت امریکا و انگلستان دست داشته اند، در تاریخ 17 آذر 1331 در روزنامه اطلاعات و در تاریخ 23 آذر 1331 در مجلس شورای ملی اعلام شد. پس از این اعلام عمومی جراید دیگر هم در اطراف آن مطالب متعددی نوشتند و غوغایی برخاست. سفارت امریکا بنا به دستور وزارت خارجه دم خروس را نادیده گرفت و ضمن انتشار بیانه ای دخالت دولت خود را در وقایع سی ام تیرماه تکذیب نمود. اما دراین میان موضع گیری دکتر مصدق نسبت به سیاست های مداخله جویانه امریکاییها جالب یود. شخص دکتر مصدق هم که فریب سیمای مزورانه هندرسن سفیر امریکا را خورده بود و معتقد بود که امریکا نسبت به ایران حسن نیت دارد  و از این  جهت توسط سفیر کبیر ایران (اللهیار صالح) دستور داد که در ایران علیه دولت امریکا مصاحبه ای به عمل نیاید و پای امریکا دروقایع سی ام تیرماه به میان کشیده نشود. مصدق برمبنای همین خوش بینی دستش برای گرفتن کمک مالی همواره به سوی امریکا دراز بود. منبع:حسین مکی، وقایع سی ام تیر 1331، تهران، نشر علمی، 1366 ، ص34