کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 3 شهريور 1397 ساعت 19:55 https://www.cafetarikh.com/news/37158/مراسم-رژه-جمعی-دانشجویان-دختر-دانشکده-پلیس -------------------------------------------------- عنوان : مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس -------------------------------------------------- گوشه ای از مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی در جلوی عمارت مجلس سنا متن : کافه تاریخ- عکس    گوشه ای از مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی در جلوی عمارت مجلس سنا