کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 28 دی 1402 ساعت 19:43 https://www.cafetarikh.com/news/48598/رئیس-ستاد-ارتش-چگونه-چشم-شاه-افتاد -------------------------------------------------- عنوان : رئیس ستاد ارتش چگونه از چشم شاه افتاد؟ -------------------------------------------------- مستشاران نظامی آمریکا در ایران همیشه در گفتگوها و مذاکرات خودشان با شاه از من تعریف می کردند، ولی یک روز ژنرال زایتس فرمانده مستشاران آمریکا در ایران، با لبخندی به من گفت "امروز بوسه مرگ را نثارت کردم" و موقعی که مفهوم این جمله را از او پرسیدم، متن : فریدون جم از مهره های اساسی و نزدیک رضاخان و حکومت محمدرضا شاه پهلوی بود اما به یکباره با وجود اینکه مدارج عالی ارتش را تا درجه ارتشبدی سپری کرد و به عنوان رئیس ستاد گماشته شد برکنار و به عنوان سفیر به مادرید فرستاده شد. درباره برکناری وی سخنان زیادی گفته شده است. خود جم در این باره می گوید: «مستشاران نظامی آمریکا در ایران همیشه در گفتگوها و مذاکرات خودشان با شاه از من تعریف می کردند، ولی یک روز ژنرال زایتس فرمانده مستشاران آمریکا در ایران، با لبخندی به من گفت "امروز بوسه مرگ را نثارت کردم" و موقعی که مفهوم این جمله را از او پرسیدم، جواب داد "در ملاقات با شاه به او گفتم که جم بهترین ژنرال در ارتش ایران است. " از آن روز به بعد اوضاع دگرگون شد و به صورتی درآمد که دست به هر کاری می زدم به در آن کار به بن بست می رسیدم. شاه هر روز به دلیلی انگشت روی نارسائی های موجود در ارتش می گذاشت، ولی البته در هر مورد نیز موقعی که برای یافتن علت نارسائی تحقیق و بررسی می شد، همیشه این نتیجه به دست می آمد که تقصیر از من نبوده و یا اگر هم دخالتی در آن داشته ام صرفا به دلیل مواردی بوده که قبلا به تصویب شخص شاه رسیده است. ولی علیرغم این مسائل، پیوسته شاهد بودم که جو نامساعدي عليه من رو به گسترش است و وضع به شکلی در می آید که دیگر قادر نیستم به سهولت دست به کاری بزنم. تا اینکه یک روز در جمع فرماندهان نظامی موقع صحبت راجع به نارضایتی شاه از بعضی از واحدهای ارتش خطاب به فرماندهان نظامی گفتم: ناخشنودی شاه از چنین مسائلی هم از نظر شغلی و هم از نظر احساسی برایم فوق العاده زجرآور است. چون من نه تنها شاه را فرمانده خود می دانم بلکه به او به عنوان برادر خود نیز عشق می ورزم. روز قبل از شرفیابی، علم وزیر دربار، در باب این بی مبالاتی که شاه را برادر خطاب کرده ام تذکر شدیدی داد و تکلیف استعفا کرد.» منبع: دکتر باقر عاقلی، رجال سیاسی و نظامی معاصر، 1380، ص 547.