کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 4 بهمن 1402 ساعت 17:41 https://www.cafetarikh.com/news/49489/نامه-رئيس-جمهور-اتازونی-ناصر-الدين-شاه -------------------------------------------------- عنوان : نامه رئيس‌جمهور اتازونی به ناصر الدين شاه‌ -------------------------------------------------- در زمان اسپنسر پرات مقدمات اعزام نخستين سفير ايران به امريكا فراهم گرديد و به صلاحديد ناصر الدين شاه حاجي حسينقلي خان صدر السلطنه براي تأسيس سفارت واشنگتن فرستاده شد.نامه زير كه از رئيس‌جمهور امريكاست مبني بر معرفي سفير امريكا و مراسم تشريفات ورود او، و تقديم استوارنامه به حضور سلطان وقت مي‌باشد. متن : اين نامه كه متعلق به سال 1304 هجري قمري است در زمان رياست جمهوري گروور كلولند(2) بيست و دومين رئيس‌جمهور امريكا نوشته شده و در اين زمان بود كه سومين سفير امريكا به نام مستراسپنسر پرات، انتخاب و به ايران اعزام گرديد. در زمان اسپنسر پرات مقدمات اعزام نخستين سفير ايران به امريكا فراهم گرديد و به صلاحديد ناصر الدين شاه حاجي حسينقلي خان صدر السلطنه براي تأسيس سفارت واشنگتن فرستاده شد.نامه زير كه از رئيس‌جمهور امريكاست مبني بر معرفي سفير امريكا و مراسم تشريفات ورود او، و تقديم استوارنامه به حضور سلطان وقت مي‌باشد. «دوستا، معظما، مكرما مسيو اسپنسر پرات را كه يكي از هموطنان معتبر من هست انتخاب كردم كه در جنب دولت اعليحضرت شما به منصب وزير مقيم، و قنسول جنرال اتازوني امريكا ساكن باشد. مشار اليه شخصي است كه از چيزهايي كه فايده اين دو دولت در آن است اطلاع كامل دارد. و همچنين از ميل صميمي و صفاي باطن من در انتشار دوستي كه سالهاي دراز فيما بين ما حاصل است، عليم و خبير مي‌باشد. چون طبع بلند و قابليت مشار اليه را ديدم، اطمينان كامل دارم كه او همه وقت فايده و خوشبختي اين دو دولت ما را منظور نموده، از حسن رفتار خود در دربار اعليحضرت شما مقبول خواهد افتاد لهذا خواهش‌مندم كه اعليحضرت شما نيز مشار اليه را به وجه خوش و خوب قبول نموده هرچه را از جانب اتازوني اظهار دارد صحيح و درست و اطميناني را كه از خيالات خوب اين دولت نسبت به خوشبختي دولت ايران در نزد مشار اليه به وديعت سپرده‌ام كه به اعليحضرت شما برساند نيز قبول فرمايند. در شهر «ورن‌تن» به تاريخ 13 ماه اوت 1886 نوشته شده است. دوست واقعي شما گروور كلولاند.» «تشريفات روز ورود جناب مسيو اسپنسر پرات وزير مقيم اتازوني در روز دوشنبه بيست و پنجم شهر صفر المظفر 1304- امير الامراء العظام نصر الملك رئيس مستقبلين با يك نفر يوزباشي با يك صد نفر سوار قزاق و مقرب الخاقان كنت نظم الملك با سواره پليس از جانب سني الجوانب همايون اقدس اعلي و مقرب الخاقان ميرزا كاظم خان سرتيپ از وزارت امور خارجه، تا عمارت اسب‌دواني به استقبال وزير مقيم خواهند رفت.بنا به قرارداد عمدة الامراء العظام، حاجب الدوله در عمارت اسب‌دواني، ميز و صندليهاي خوب با شيريني و لوازم معمول آن را به طورهاي خوب و منقح حاضر خواهند ساخت.مقرب الخاقان قهوه‌چي‌باشي اسباب چاي و قهوه در آنجا مهيا خواهد كرد. مستقبلين در آنجا با جناب وزير مقيم بعد از صرف شيريني و چاي و قهوه عازم سفارتخانه و شهر خواهند شد با نظم و ترتيب.رئيس مستقبلين همه جا همدوش جناب ايلچي و سايرين پشت سر ايشان به قاعده وترتيب خواهند آمد.»