کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 30 آبان 1396 ساعت 21:44 https://www.cafetarikh.com/news/36429/عکس-سنت-دست-دادن-جریان-برگزاری-مراسم-عروسی-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : عکس/ سنت «دست به دست دادن» در جریان برگزاری مراسم عروسی در دوره قاجاریه -------------------------------------------------- بر پایی مراسم ازدواج همواره یکی از با شور و نشاط ترین مراسم اجتماعی در تاریخ ایران بوده؛ چنانچه این امر در دوره ی قاجار نیز با حرارتی خاص و البته آداب و رسومی منحصر به فرد برگزار میشده است. یکی از سنتهای مراسم عروسی، مراسم دست به دست دادن بود. متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   بر پایی مراسم ازدواج همواره یکی از با شور و نشاط ترین مراسم اجتماعی در تاریخ ایران بوده؛ چنانچه این امر در دوره ی قاجار نیز با حرارتی خاص و البته آداب و رسومی منحصر به فرد برگزار میشده است. یکی از سنتهای مراسم عروسی، مراسم دست به دست دادن بود.