کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 14 مرداد 1402 ساعت 17:14 https://www.cafetarikh.com/news/36023/آمریکایی-کودتا-28-مرداد-چقدر-خرج-کردند -------------------------------------------------- عنوان : آمریکایی ها برای کودتا 28 مرداد چقدر خرج کردند؟ -------------------------------------------------- در تاریخ معاصر ایران دو کودتای موفق اتفاق افتاده است. کودتاهایی که هر دو در راستای منافع غرب بوده است. یکی از کودتاها باعث تاسیس حکومت پهلوی شد و دیگری حکومت از دست رفته پهلوی را بار دیگر بازگرداند... متن : در تاریخ معاصر ایران دو کودتای موفق اتفاق افتاده است. کودتاهایی که هر دو در راستای منافع غرب بوده است. یکی از کودتاها باعث تاسیس حکومت پهلوی شد و دیگری حکومت از دست رفته پهلوی را بار دیگر بازگرداند. هر دو این کودتاها، از وجود دو عنصر برخوردار بودند: یکی پولی که از خارج می آمد و دوم حضور گروهی خیانت پیشه در داخل کشور که در راستای منافع غرب گام بر می داشتند: «به یقین بدون دخالت سازمان سیا، کودتای سال 1332 به وقوع نمی پیوست. سیا عملیات آژاکس را طراحی کرد، مبلغ گزافی را برای اجرای آن پرداخت – طبق تخمینها از 100000 تا 2 میلیون دلار – و یکی از خلاق ترین عوامل خود را مامور این کودتا کرد. با این حال کرمیت روزولت و یارانش بدون کمک همدستان ایرانی موفق نمی شدند. دو گروه کمکهای ارزشمندی کردند: نخست برادران رشیدیان و سایر عوامل پنهانی که در طول سالها شبکه ی وسیعی را درست کرده بودند که به انتظار ورود روزولت بودند و دوم افسران ارتش که در آن روز سرنوشت ساز به عملیات مسلحانه دست زدند.»