کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 5 بهمن 1396 ساعت 1:30 https://www.cafetarikh.com/news/36582/شعرخوانی-مراسم-تاجگذاری-محمدرضا-پهلوی -------------------------------------------------- عنوان : شعرخوانی در مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی -------------------------------------------------- دکتر لطفعلی صورتگر استاد دانشگاه هنگام خواندن شعر در مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی در این تصویر مشاهده می شود. در تاریخ 4 آبان 1346 و در چهل و هشتمین سال تولد محمدرضا پهلوی در تالار کاخ گلستان برگزار شد، محمدرضا پهلوی تاج شاهی را بر سر خود و همسرش فرح پهلوی گذاشت و او را به نیابت سلطنت منصوب کرد . . . متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   دکتر لطفعلی صورتگر استاد دانشگاه هنگام خواندن شعر در مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی در این تصویر مشاهده می شود. در تاریخ 4 آبان 1346 و در چهل و هشتمین سال تولد محمدرضا پهلوی در تالار کاخ گلستان برگزار شد، محمدرضا پهلوی تاج شاهی را بر سر خود و همسرش فرح پهلوی گذاشت و او را به نیابت سلطنت منصوب کرد.