کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 28 خرداد 1393 ساعت 12:00 https://www.cafetarikh.com/news/27060/سود-سرشار-رجال-پهلوی-بورس -------------------------------------------------- عنوان : سود سرشار رجال پهلوی از بورس -------------------------------------------------- مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گویند چون عده کثیری از رجال و امرای ارتش و نمایندگان مجلسین و حتی چند نفر از والاحضرت شاهپورها از بورس خرید و فروش اراضی بایر استفاده سرشاری برده و در این امور دخالت دارند .... متن :   شماره : 2-3-2403 تاریخ: 17 / 6 / 36 موضوع : معاملات زمین مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گویند چون عده کثیری از رجال و امرای ارتش و نمایندگان مجلسین و حتی چند نفر از والاحضرت شاهپورها از بورس خرید و فروش اراضی بایر استفاده سرشاری برده و در این امور دخالت دارند سعی می‌نمایند با محدود کردن نقشه مالیاتی تهران اراضی مهم داخل بورس معاملات را از پرداخت مالیات معاف ساخته و رکود بازار خرید و فروش اراضی را از بین ببرند و فعالیت آنها فعلاً اعمال نفوذ در کمیسیون مخصوصی است که برای انجام کار در پیشکاری دارایی تهران تشکیل شده و توانسته‌اند قسمتی از نظر خود را عملی سازند و همچنین این اشخاص در نظر دارند به کمک نمایندگانی که وارد در بورس زمین هستند از طرح و تهیه لایحه‌ای که معاملات اراضی بایر را از بین ببرد جلوگیری نمایند. فعالیت این عده و تبلیغاتی که برای اجرای نقشه‌های فوق از طرف دلالان بین مردم اخیراً تا حدی شکست کامل بازار بورس اراضی بایر را جبران نموده است.