کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 29 بهمن 1401 ساعت 12:31 https://www.cafetarikh.com/video/23460/شهید-مطهری-تاریخ-پیامبر-قبل-بعثت -------------------------------------------------- عنوان : شهید مطهری: تاریخ پیامبر قبل از بعثت -------------------------------------------------- متن : بخش کوتاهی از بیانات استاد شهید مرتضی مطهری درمورد مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری است که تاریخ کاملا مشخصی دارد ....