کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 خرداد 1402 ساعت 14:56 https://www.cafetarikh.com/news/49200/اهداف-نمایشی-تأسيس-احزاب-دولتی -------------------------------------------------- عنوان : اهداف نمایشی در تأسيس احزاب دولتی -------------------------------------------------- پس از سرکوب احزاب و گروه‌‌‌‌‌ها سیاسی، شاه برای آن که چهر‌‌‌‌‌های دموکراتیک در داخل و نیز نزد دولت‌‌‌‌‌های غربی از خود نشان دهد، اقدام به تأسیس احزاب دولتی نمود متن : کودتای 28 مرداد 1332 باعث انحلال احزاب سیاسی شد. اما شاه برای آنکه ظاهر نمایشی دموکراسی را نشان دهد، اقدام به تاسیس دو حزب سیاسی کرد. مطابق با قوانین مقرر شد تمام احزاب حذف شوند و زیر نظر این دو حزب فعالیت کنند: «پس از سرکوب احزاب و گروه‌‌‌‌‌های سیاسی، شاه برای آن که چهر‌‌‌‌‌ه‌ای دموکراتیک در داخل و نیز نزد دولت‌‌‌‌‌های غربی از خود نشان دهد، اقدام به تأسیس احزاب دولتی نمود که در عین حال توجیه کننده رفتار سیاسی دولتمردان نیز باشد. برای این کار عد‌‌‌‌‌ه‌ای مأمور‌‌‌‌ می‌شوند تا درباره احزاب سیاسی در کشور‌‌‌‌‌های دیگر از جمله امریکا مطالعه کنند [س ش ۱۴۳]. به این ترتیب پس از مدتی حزب مردم که بنیانگذار آن اسدالله علم بود به عنوان اقلیت و حزب حاکم ملیون که دکتر اقبال (نخست وزیر) رهبری آن را بر عهده داشت، تأسیس گردید..» منبع.علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، تهران، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، ص 188