کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 10 فروردين 1397 ساعت 23:46 https://www.cafetarikh.com/news/36754/سفره-های-افطاری-دربار-ناصرالدین-شاه-عکس -------------------------------------------------- عنوان : سفره های افطاری در دربار ناصرالدین شاه+ عکس -------------------------------------------------- برگزاری ماه رمضان در دربار ناصری نیز رنگ و بوی خاص خود را داشته چنانچه با گذشت 125 سال از کشته شدن ناصرالدین شاه ( اردیبهشت ماه 1275 ) خاطرات و نقل قول های شیرینی از ایام رمضان در دربار ناصرالدین شاه برجای مانده است. متن : کافه تاریخ- عکس برگزاری ماه رمضان در دربار ناصری نیز رنگ و بوی خاص خود را داشته چنانچه با گذشت 125 سال از کشته شدن ناصرالدین شاه ( اردیبهشت ماه 1275 ) خاطرات و نقل قول های شیرینی از ایام رمضان در دربار ناصرالدین شاه برجای مانده است. نقل است در ایام ماه رمضان در عهد ناصرالدین شاه ادارات دولتی به جای روز شب کار می کردند و روزها تعطیل بودند و شب ها نیز عبور و مرور در شهر آزاد بود و اسم شب و بگیر و ببند در کار نبود و شب نشینی و شب زنده داری تا سحرگاه ادامه داشت. گویا ناصرالدین شاه در اوایل سلطنت خود به گرفتن روزه پایبند بود و از افطار تا سحر چند وعده غذا صرف می کرد.