کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 6 خرداد 1397 ساعت 18:28 https://www.cafetarikh.com/news/36934/نمایندگان-دولتی-مراسمی-رسمی -------------------------------------------------- عنوان : نمایندگان دولتی در مراسمی رسمی -------------------------------------------------- حسن محتشم السلطنه اسفندری (حاکم ارومیه ) بهمراه نمایندگان کنسولگری کشورهای خارجی و مقامات و صاحب منصبان هنگام شرکت در یک مراسم رسمی متن : کافه تاریخ- عکس   حسن  محتشم  السلطنه  اسفندری  (حاکم  ارومیه ) بهمراه  نمایندگان  کنسولگری  کشورهای  خارجی  و مقامات  و صاحب منصبان  هنگام  شرکت  در یک  مراسم  رسمی