کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 آذر 1401 ساعت 15:24 https://www.cafetarikh.com/news/48995/نگاهی-تاثیر-ایدئولوژی-جهانی-شدن-اقتصاد -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به تاثیر ایدئولوژی جهانی شدن بر اقتصاد -------------------------------------------------- ایدئولوژی حاکم بر جهانی شدن اقتصاد و قواعد آن _ اعم از تجارت آزاد، رفع ممنوعیت، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری _ زندگی میلیون‌ها نفر را به ویرانی کشانده است متن : جهانی شدن، تحت تاثیر ایدئولوژی خاصی مطرح شد که ظاهرا به نفع بسیاری از مردم بود. اما در عمل، ایدئولوژی حاکم بر جهانی‌سازی، باعث تباهی و زندگی میلیون‌ها انسان شد. یکی از دلایل این موضوع، سازگاری ایدئولوژی با اصول ایدئولوژی غرب بود که نشان می‌داد جهانی‌سازی، فرایندی در خدمت غرب‌گرایان است. «ایدئولوژی حاکم بر جهانی شدن اقتصاد و قواعد آن _ اعم از تجارت آزاد، رفع ممنوعیت، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری _ زندگی میلیون‌ها نفر را به ویرانی کشانده است و بیشتر آنان را بی‌خانمان، بی‌زمین و گرسنه کرده است. حتی دسترسی آن‌ها را به پیش پا افتاده‌ترین خدمات عمومی مثل سلامتی و مراقبت پزشکی، آموزش، بهداشت، آب سالم، حمل و نقل عمومی، مهارت‌‌های شغلی و چنین خدمات به مشکل دچار ساخته است. نمونه‌‌های بسیار محدودی را در میان کشور‌های جهان سوم می‌توان یافت که ظرف مدت کوتاهی به پیشرفت و ترقی دست یافته باشند. مؤسسه‌‌های «برتون وودز» به دنبال این هستند که این نمونه‌ها را در بوق و کرنا کنند، ولی واقعیت این است که فواید این «رشد»، بسیار مقطعی و کوتاه‌مدت است. در تمام این موارد، تقریبا تمام سود به جیب نورچشمی‌‌های این کشورها و مدیران عامل شرکت‌‌های بین‌المللی می‌رود که نقطه ثقل این فرآیند هستند؛ مدیران عاملی که درآمد سالانه آن‌ها ده‌ها یا [شاید] صدها میلیون دلار است. مجموع آمار و ارقام موجود، نشان دهنده تبعیض سریع و فزاینده بین مدیران، کارگران عادی و مردم است.» منبع: داود رجبی‌نیا، استعمار مدرن جهانی شدن یا جهانی سازی: آثار و پیامدها، قم، مرکز پژوهش‌‌های اسلامی صدا و سیما، 1389، ص 72