کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 12 بهمن 1400 ساعت 10:05 https://www.cafetarikh.com/video/23325/تلاوت-قرآن-توسط-محمد-اصفهانی-هنگام-ورود-امام-خمینی-ره -------------------------------------------------- عنوان : تلاوت قرآن توسط محمد اصفهانی هنگام ورود امام خمینی (ره) -------------------------------------------------- متن : تلاوت قرآن محمد اصفهانی هنگام ورود امام خمینی ۱۲بهمن ۵۷ انجام شد که تیم برگزار کننده ی مراسم استقبال از امام آقای محمد اصفهانی را از دبستان علوی برای این قرائت در فرودگاه مهرآباد انتخاب کرد.