کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 21 آبان 1401 ساعت 22:55 https://www.cafetarikh.com/news/48986/تأثیر-انتخابات-آمریکا-فضای-سیاسی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای سیاسی ایران -------------------------------------------------- بازتاب پیروزی «کندی» کاندیدای حزب دمکرات در سال 1339 در میان احزاب و گروه‌های سیاسی ایران بسیار زیاد بوده است. متن : از موضوعات قابل تأمل و بررسی تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای سیاسی ایران در دوره‌ی پهلوی می‌باشد. سند زیر نشان می‌دهد که بازتاب پیروزی «کندی» کاندیدای حزب دموکرات در سال 1339 در میان احزاب و گروه‌های سیاسی ایران بسیار زیاد بوده است. در سند می‌خوانیم: «روی هم رفته این موضوع باعث امیدواری این دستجات جهت احیای فعالیت‌های گذشته‌ی آنان گردیده است.» جریان ملی‌گرا همواره اوضاع ایران را در رابطه با آمریکا ارزیابی و منتظر تحولات از واشنگتن بودند. مرکز بررسی اسناد تاریخی