کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 14 آبان 1396 ساعت 22:40 https://www.cafetarikh.com/news/36402/جهانگردان-امریکایی-حال-تماشای-فیلمهای-ایرانی -------------------------------------------------- عنوان : جهانگردان امریکایی در حال تماشای فیلمهای ایرانی -------------------------------------------------- در تصویر فوق گروهی از توریست های آمریکایی هنگام مشاهده فیلم ستون شکسته ، اصفهان و شقایق سوزان در اداره فرهنگ و هنر بلوچستان و سیستان مشاهده می شوند. متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   در تصویر فوق گروهی از توریست های آمریکایی هنگام مشاهده فیلم ستون شکسته ، اصفهان و شقایق سوزان در اداره فرهنگ و هنر بلوچستان و سیستان مشاهده می شوند.