کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 9 مرداد 1397 ساعت 19:48 https://www.cafetarikh.com/news/37122/اولین-عامل-چاپ-انتشار-کارت-پستال-ایران -------------------------------------------------- عنوان : اولین عامل چاپ و انتشار کارت پستال در ایران -------------------------------------------------- مغازه کاشانی اولین عامل چاپ و انتشار کارت پستال در ایران، در خیابان ناصریه (ناصر خسرو) متن : کافه تاریخ- عکس    مغازه کاشانی اولین عامل چاپ و انتشار کارت پستال در ایران، در خیابان ناصریه (ناصر خسرو)