کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 8 بهمن 1396 ساعت 0:00 https://www.cafetarikh.com/news/36584/تصویری-رئیس-کودتا-کنار-تیم-طراح -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از رئیس کودتا در کنار تیم طراح -------------------------------------------------- در این تصویر فضل الله زاهدی (نخست وزیر دولت کودتا) و عده ای از همکاران وی در کودتای 28 مرداد مشاهده می شوند . . . متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   در این تصویر فضل  الله  زاهدی  (نخست  وزیر) و عده  ای  از همکاران  وی  در کودتای  28 مرداد مشاهده می شوند.