کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 ارديبهشت 1403 ساعت 21:03 https://www.cafetarikh.com/news/49634/ایده-شاه-تشکیل-احزاب -------------------------------------------------- عنوان : ایده شاه برای تشکیل احزاب چه بود؟ -------------------------------------------------- حزب بازی شاه با هدف بستن دهان امریکائی‌ها و نیز برای تضمین ادامه حکومت شاه که با بحران‌های فزایند‌های در داخل و خارج مواجه بود، انجام شد. متن : بعد از کودتای 28 مرداد 1332، احزاب در کشور محدود به دو حزب شدند. ظاهرا این احزاب قرار بود به مانند سیستم‌های دموکراتیک، نماینده مردم در جریانات سیاسی و تربیت سیاسی باشند، اما برخلاف این تصور، شاه از تاسیس این احزاب، اهداف دیگری را دنبال می‌کرد: «حزب بازی شاه بسیاری از جریان‌های سیاسی و افرادی را که به نظام سلطنتی وفادار بودند به این اندیشه انداخت که فارغ از اختلافات مقطعی و گروهی برای این که دهان امریکائی‌ها را ببندند - و نیز برای تضمین ادامه حکومت شاه که با بحران‌های فزایند‌ه‌ای در داخل و خارج مواجه بود - از نیرو‌های خود دعوت به عمل آورند که به اقتضای شرایط وارد این احزاب شوند. به این ترتیب افراد و جریان‌ها در راستای تقویت ایده شاه برای تشکیل احزاب اقلیت  -اکثریت حاضر شدند نیرو‌های خود را در این احزاب به کار گیرند. برای آن‌ها تنها مسئله این بود که بنگرند در مناطق فعالیت آن‌ها کدام حزب از مقبولیت بیشتری برخوردار است و همین که این امر احراز شد وارد یکی از این دو حزب شوند. حزب مردم در طول فعالیت خود ادوار مختلفی را تجربه کرد. در دور‌ه‌ای که علم شخصا اداره حزب را در دست داشت این حزب از نظر تشکیلاتی و کادرسازی متشکل گردید. این دوره از سال 1336 تا شهریور 1339 طول کشید و حزب نقش اقلیت را در برابر حزب ملیون اقبال - که به دستور شاه بعد از حزب مردم تشکیل شد و قدرت بالفعل را به دست داشت ولی در واقع امر مروج اوامر شاه بود - ایفا کرد.» منبع: حسین آبادیان، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌های سیاسی، 1383، ص 75