کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 11 مرداد 1402 ساعت 15:02 https://www.cafetarikh.com/news/49283/عكس-رئیس-جمهور-شوروی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : عكس/ رئیس جمهور شوروی در ایران -------------------------------------------------- لئونید برژنف، دبیر کل حزب کمونیست شوروی در تاریخ 25 آبان 1342 در صدر هیاتی وارد تهران شد. او طی مدت اقامتش در ایران با سفر به شهرهای مختلف از اماکن تاریخی ،جاذبه های گردشگری و مراکز علمی بازدید کرد. متن :  لئونید برژنف، دبیر کل حزب کمونیست شوروی در تاریخ 25 آبان 1342 در صدر هیاتی وارد تهران شد. او طی مدت اقامتش در ایران با سفر به شهرهای مختلف از اماکن تاریخی ،جاذبه های گردشگری و مراکز علمی بازدید کرد.