کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 7 اسفند 1394 ساعت 17:24 https://www.cafetarikh.com/news/32713/آرامگاه-باباطاهر-قدیم-عکس -------------------------------------------------- عنوان : آرامگاه باباطاهر در قدیم/عکس -------------------------------------------------- باباطاهر یا باباطاهر عریان عارف، شاعر ایرانی تبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده است. اشعار باباطاهر با لهجه ملایری یا با لهجه‌ای از زبان لری سروده شده‌اند. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است. متن :