کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 24 خرداد 1400 ساعت 16:04 https://www.cafetarikh.com/news/48383/خسرو-گلسرخی-کسی-لو -------------------------------------------------- عنوان : خسرو گلسرخی را چه کسی لو داد؟ -------------------------------------------------- متن : «خسرو گلسرخی» سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان و چهره ادبی- سیاسی مارکسیست که در سال 51 در کنار افرادی چون «کرامت الله دانشیان» به اتهام تلاش برای ربودن ملکه و ولیعهد پهلوی دوم بازداشت شد، دادگاهی به یادماندنی و جنجالی داشت.   گلسرخی در دادگاهی که زمستان 1352 از تلویزیون پخش شد سرسختانه از عقایدش دفاع کرد و در نهایت به جوخه اعدام سپرده شد.   و اما درباره نحوه دستگیری او در کتاب « بازخوانی تاریخ معاصر سازمان چریک های فدایی خلق» می‌خوانیم: از نمونه‌هاى موفق نفوذ، ناصر آقایان بود كه به خدمت ساواك درآمده و درمحفل عباس سوركى فعال بود. بعد از یكى شدن محفل‌ها و تشكيل گروه‌ پيشتازجزنى، هنگام ورود به فاز عملى، ساواك از طریق آقایان مطلع شد و هنگام تحویل سلاح، جزنى و سوركى دستگير شدند.   نمونه دوم امير فطانت بود. فطانت فعال دانشجویى بود كه در زندان به خدمت ساواك درآمد. خود را به دانشيان به عنوان عضو سازمان چریک‌ها نزدیک كرد و هنگامى كه محافل (دانشيان، سماكار و بطحایى) تصميم گرفتند فرح و وليعهد را به گروگان بگيرند ساواك را مطلع كرد و در نهایت منجر به دادگاه جنجالى گلسرخى شد.   منبع: بازخوانی تاریخ معاصر سازمان چریک های فدایی خلق، محمود طوقی، ص 701.