کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 19 آبان 1402 ساعت 18:22 https://www.cafetarikh.com/news/49391/سخنرانی-اميرعباس-هويدا-كنگره-فوق-العاده-حزب-رستاخيز -------------------------------------------------- عنوان : سخنرانی اميرعباس هويدا در كنگره فوق العاده حزب رستاخيز --------------------------------------------------  محمدرضا پهلوی در نخستین گام، امیرعباس هویدا را به سمت دبیرکل حزب رستاخیز برگزید. هویدا نیز بلافاصله در تلگرافی به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دستور دایر کردن دفاتری جهت تسهیل در ثبت عضویت همه طبقات مردم در حزب رستاخیز را صادر کرد. متن : در اسفند ماه ۱۳۵۳ محمدرضا پهلوی تشکیل حزب رستاخیز را با هدف تک‌حزبی کردن ساخت سیاسی کشور اعلان کرد. با انحلال احزاب دیگر روند مستبدانه رژیم پهلوی با رویکرد سیستم یک‌پارچه حزبی بیش از پیش شد.  محمدرضا پهلوی در نخستین گام، امیرعباس هویدا را به سمت دبیرکل حزب رستاخیز برگزید. هویدا نیز بلافاصله در تلگرافی به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دستور دایر کردن دفاتری جهت تسهیل در ثبت عضویت همه طبقات مردم در حزب رستاخیز را صادر کرد. با آغاز فعالیت‌های حزب رستاخیز، گروهی از شخصیت‌های مدافع رژیم در نشریات مختلف کشور کوشیدند از منظر سیاسی، اجتماعی و نیز فلسفی دلایل تاسیس حزب را توجیه کنند.