کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 5 مرداد 1397 ساعت 11:49 https://www.cafetarikh.com/news/37115/مراسم-عزاداری-روز-عاشورا-میدان-توپخانه -------------------------------------------------- عنوان : مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه -------------------------------------------------- مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه در اوایل دوره پهلوی متن : کافه تاریخ- عکس   مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه در اوایل دوره پهلوی