کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 25 ارديبهشت 1397 ساعت 19:16 https://www.cafetarikh.com/news/36891/ناصرالدین-شاه-کنار-ولیعهد-خود-سالهای-پایانی-عمر -------------------------------------------------- عنوان : ناصرالدین شاه در کنار ولیعهد خود در سالهای پایانی عمر -------------------------------------------------- ناصرالدین شاه قاجار در اواخر سلطنت خود به اتفاق مظفرالدین میرزا (ولیعهد) و جمعی از رجال و بلندپایگان دربار دربازدید از میدان مشق تهران متن : کافه تاریخ- عکس   ناصرالدین  شاه  قاجار در اواخر سلطنت  خود به  اتفاق  مظفرالدین  میرزا (ولیعهد) و جمعی  از رجال و بلندپایگان  دربار دربازدید از میدان  مشق  تهران